September 2011

Sınıfın kahkahası yağmuru bastırıyor

1961 yılı… Ağaçsız, çimenle kaplı tepeyi tırmanırken komşu kadının babama “İhtilal olmuş!” diye seslenişi üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmiş. Hiçbir şey anlamadığım ama yıllar boyunca unutmadığım ve dönem hakkında ipucu veren tek “ses kaydı” bu.devamı…
TOP