Bir Varmış... Bir Varmış...

ülkemizde, bütün dünyadaki akıma koşut olarak masallar tartışma konusu olmuş, çocukları gerçeklerden uzaklaştıran, onlara prenslerin, prenseslerin yaşadığı karanlık ortaçağı sevimli gösteren metinler olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş, hatta, aynı masalların çağa uygun olarak yeniden yazılması gerektiğini ileri sürenler de olmuştur. yazının tamamı...
TOP